Saturday, November 27, 2010

panampasi dot tulun momogun

Benoi nopo,ogumu no ot tulun poimpasi dot asanang.Nga kada tokou olingai okukuro ot koposion tokou di gulu.okonko...sorogot ko nokoirasa dit omis,nolingan tokou noh it opeat.Noko tinga'a nopo dot kanawaon amu noh titudlung sid suriba.Piala'laiyaitokou noh it araat.
Momoros oku dot ugu diti,okon ko yoku noh it tulun dit awasi nga,ong kadapat noh dara'ai,it koisaan dot ginawo,it konotingan dot pomusaraan ot piaraon gisom solelead.Ogumu ti tulun dot monongkoiseso.....nga gisom sombo noh kinorikoton,amu tokou nokelo.
Nah,aso pogihadan...aso ot kaus.Tokou tu tulun dot momogun poingiyon sitid sabah ka,ko sid sombo nopo...kada tokou olingai.It asanang ka ko it osusa gisom iti no ot pialatan.